Video: Lembergs uz tiesu ierodas ar Ventspils Pašvaldības policijai piederošu auto

Savu viedokli portālam BNN pauž Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputāts Aivis Landmanis

Kopš Aivaram Lemberga piemērotā drošība līdzekļa – aizlieguma pildīt Ventspils pilsētas domes un Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja amata pienākumus ir pagājuši turpat četrpadsmit gadi. Taču šis aizliegums nekad nav ticis ievērots un nekad nav sasniedzis savu mērķi.

Aivars Lembergs, neraugoties ne uz kādiem aizliegumiem, turpina vadīt Ventspils pilsētas domi un izmantot attiecīgo amatu un publiskās finanses politiskās, sociālās ietekmes un personīgās labklājības nodrošināšanai. Tajā skaitā par koruptīviem noziegumiem tiesājama amatpersona gadiem ilgi prettiesiski izmanto arī Ventspils pilsētas domes iestādei – Pašvaldības policijai piederošo un lietošanā nodoto autoparku.

Izņēmums nebija arī 2021.gada 1.februāris, kad tiesājamais Aivars Lembergs uz kārtējo tiesas sēdi lietā Nr.12812001408 pie Kurzemes rajona tiesas nama Katrīnas ielā 14 piebrauca ar Ventspils pilsētas Pašvaldības policijai piederošu automašīnu Audi A8 ar valsts numuru MM-6312. Minētā automašīna Lemberga vajadzībām kā mazlietota tika iegādāta 2020.gada vidū un no tā laika galvenokārt tiek izmantota no amata pienākumiem atstādinātā Ventspils mēra personīgajām vajadzībām. Arī šoreiz Lembergs, pats būdams pie auto stūres, uz tiesu ieradās no sava īpašuma Puzē.

Skatīt video, kurš filmēts 01.02.2021. pukst: 9:55.pie Kurzemes rajona tiesas Katrīnas ielā 14, Ventspilī.

 

Kopš A.Lembergam piemēroto tiesisko ierobežojumu sākuma 2007.gadā līdz 2019.gada 9.decembrim, kad Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) noteica sankcijas Aivaram Lembergam un viņa vadītajām biedrībām Ventspils Attīstības aģentūra, Biznesa attīstības asociācija, Latvijas Tranzīta biznesa asociācija un Ventspils Brīvostas pārvalde, Aivars Lembergs prettiesiski izmantoja Ventspils brīvostas pārvaldes īpašumā esošu autoparku, kurš tika iegādāts Lemberga vajadzību nodrošināšanai un bija nodots Ventspils pilsētas Pašvaldības policijas rīcībā attiecīgā pakalpojuma sniegšanai.

Lembergam noteiktā ierobežojuma laikā Ventspils brīvostas pārvalde nodevusi Ventspils pilsētas Pašvaldības policijas rīcībā sekojošas automašīnas (vismaz daļu no tām): Audi A8L (1.reģistrācijas gads – 2011); Audi A8L (1.reģistrācijas gads – 2006); Audi A8L (1.reģistrācijas gads – 2016); Toyota Land Cruiser (1.reģistrācijas gads – 2003); Toyota Land Cruiser (1.reģistrācijas gads – 2015). Šādas klases vienas jaunas automašīnas bāzes modeļa cena svārstās 100 000 eiro robežās.

Šajā gadījumā minēto automašīnu komplektācijas bija ļoti bagātas, var aprēķināt, ka Lemberga privāto vajadzību nodrošināšanai viņam piemērotā drošības līdzekļa laikā tika un tiek izmantots autoparks, kurš nodokļu maksātājiem šo mašīnu iegādes vērtībā vien izmaksājis ne mazāk kā 450 000 eiro. Papildus automašīnu iegādes izmaksām sabiedrība apmaksā (-ja) arī citas Lemberga transporta vajadzību nodrošinošās izmaksas: pašvaldības policistu – Lemberga autovadītāju – pakalpojumus, degvielas iegādi, automašīnu uzturēšanas izmaksas.

Kopumā, tikai pēc pašiem minimālajiem aprēķiniem vadoties, tiesiski ierobežotā Lemberga transporta vajadzību nodrošināšanai kopš 2007.gada ir iztērēti ne mazāk kā pusotrs miljons eiro sabiedrisko līdzekļu.

Latvijas Republikas Valsts kontrole jau 2018.gada februārī secināja, ka Ventspils pilsētas pašvaldības policijai ar rīkojumiem ir uzlikts pienākums nodrošināt domes amatpersonas ar pašvaldības policijas īpašumā atrodošiem transporta līdzekļiem un autovadītājiem, braucienus noformējot kā komandējumus. Revīzijā, izvērtējot attiecīgo automašīnu braucienu maršrutus un mērķus, konstatēts, ka automašīnas netiek izmantotas pašvaldības policijas mērķu, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai un, ka šo automašīnu iegādes, ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumi, kā arī autovadītāju – inspektoru atlīdzība un komandējumu izmaksas ir segtas no pašvaldības policijai paredzētā budžeta, kas nav pieļaujami.

Revīzijā arī konstatēts, ka pašvaldības policijai noteiktās degvielas patēriņa normas ir līdz pat divām reizēm lielākas, nekā CSDD informatīvajā sistēmā norādītās normas. Iepazīstoties ar revīzijas ziņojumu (67.lpp.) secināms, ka pašvaldības policija ir apkalpojusi arī divus Audi A8 Long (vecākā nomainīta pret jaunāku 2016.gadā)un divus Toyota Land Cruiser (vecākā nomainīta pret jaunāku 2015.gadā), kuras, kā zināms, Ventspils rīvostas pārvalde iegādājās tiesiski ierobežotā Aivara Lemberga vajadzību nodrošināšanai.

(Informācijas avots: Latvijas Republikas Valsts kontroles revīzijas Vai Ventspils pilsētas pašvaldības sabiedrisko kārtību un drošību nodrošina efektīvi, ekonomiski un atbilstoši normatīvo aktu prasībām? ziņojums)

Var secināt, ka Ventspils pašvaldības policija, kurai būtu jānodrošina likumu un tiesas nolēmumu ievērošana, pati ilgstoši nodarbojas ar tiesiski ierobežotas personas prettiesiska servisa nodrošināšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.397 pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Šāda situācija, kad tiesiski ierobežota amatpersona par sabiedriskiem līdzekļiem tiek apgādāta ar ļoti dārgiem transporta pakalpojumiem, varēja rasties piemērotā drošības līdzekļa kontroles neesamības un tiesībsargājošo iestāžu nespējas vai nevēlēšanās dēļ, tātad Lembergs netika atturēts no iespējami jaunu amatnoziegumu pastrādāšanas mantkārīgos nolūkos.

Proti, runa ir par iespējamu noziegumu, kurš tiek veikts grupā, ilgstoši un kura dēļ tiek nodarīti lieli zaudējumi Ventspils pilsētas domei, Ventspils pilsētas pašvaldības policijai un Ventspils Brīvostas pārvaldei. Tikai grupā bija iespējams radīt revīzijas ziņojumā minēto shēmu, kad premium klases automašīnas iegādājas Ventspils Brīvostas pārvalde un Ventspils pilsētas pašvaldības policija tās uztur, sedz automašīnu vadītāju izmaksas, bet ikdienā tās personisko vajadzību nodrošināšanai izmanto tiesiski ierobežotais Aivars Lembergs.

Jāsecina, ka shēma tika radīta, lai slēptu noziedzīgu līdzekļu izšķērdēšanu un apietu Lembergam piemēroto drošības līdzekli.

Konkrētajā gadījumā šāda shēma nebija iespējama bez augstu Ventspils pilsētas domes, Ventspils Brīvostas pārvaldes un Ventspils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonu līdzdalības. Šī procesa nodrošināšanā nepārprotami ir iesaistīts tiesiski ierobežotais Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs un bijušais Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs; Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks un bijušais Ventspils brīvostas valdes loceklis Jānis Vītoliņš; Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks un bijušais Ventspils brīvostas valdes loceklis Guntis Blumbergs; Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks un bijušais Ventspils brīvostas valdes loceklis Didzis Ošenieks; bijušais Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis; Ventspils pilsētas domes Izpilddirektors Aldis Ābele; Ventspils pilsētas domes iestādes pašvaldības policija priekšnieki.

Četrpadsmit gadu laikā, regulāri informējot instances (tiesa, Prokuratūra, KNAB, policija, VARAM), tā arī nav izdevies noskaidrot, kurš mūsu valstī atbild par drošības līdzekļa piemērošanas nodrošināšanu.

P.S. ASV OFAC noteikto ierobežojumu praktiskais mērķis ir panākt, lai finanšu līdzekļi nenonāktu tās personas rīcībā, pret kuru ir noteiktas ASV OFAC sankcijas. Tātad 2019.gada 9.decembrī Aivaram Lembergam noteikto ASV OFAC sankciju praktiskais mērķis pēc būtības pilnībā sakrīt ar Lembergam 2007.gadā piemērotajiem tiesiskajiem ierobežojumiem, kuru ievērošana līdz pat šim brīdim netiek nodrošināta. Ja Latvijas valsts būtu nodrošinājusi piemērotā drošības līdzekļa ievērošanu, ar lielu varbūtību var teikt, ka ASV OFAC sankcijām nebūtu pamata.

Saistītie raksti

3 KOMENTĀRI

  1. Dažiem deputātiem KNAB uzliek sodu par stāvvietas izmantošanu….KNAB kāds būs sods par automašīnas izmantošanu, ko ? Es tomēr gribētu, ka manā valsts kasē ienāk pienācīga summa par mūsu Latvijas pilsoņu izrādīto laipnību vizinot mazo kundziņu! Hei, KNAB gaidu attiecīgu rēķinu kungam un bez smiekliem!

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Jaunākās Ziņas