AT atstāj spēkā piemēroto 15 000 eiro sodu BIOveikalam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2022.gada 9.augusta lēmumu, ir stājies spēkā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 2020.gada 7.decembrī pieņemtais lēmums, kas aizliedz SIA BIOveikals īstenot negodīgu komercpraksi, piemērojot komersantam soda naudu 15 000 eiro apmērā, informē PTAC.

Kā liecina Firmas.lv pieejamā informācija, 2022.gada 10.jūnijā uzņēmums mainīja nosaukumu no SIA Memory Water uz SIA BIOveikals.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts ar 2022.gada 9.augusta lēmumu ir atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību saistībā ar SIA BIOveikals iesniegto kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Senāts kasācijas sūdzībā nav saskatījis racionālus pretargumentus apgabaltiesas apsvērumiem attiecībā uz tiesību normu interpretāciju un to piemērošanu.

Vienlaikus Senāts kasācijas sūdzībā konstatējis klaji aizskarošus un noniecinošus vērtējumus par Administratīvo tiesu, tās spriedumu un tiesnešiem, kuri piedalījušies sprieduma pieņemšanā, kas atbilstoši Administratīvā procesa likuma 338.1 panta otrās daļas 3.punktam ir pamats kasācijas tiesvedības ierosināšanas atteikumam.

Noslēdzoties tiesvedības procesam konkrētajā administratīvajā lietā, ir stājies spēkā PTAC 2020.gada 7.decembrī pieņemtais lēmums patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā tika izvērtēta SIA Memory Water īstenotā komercprakse.

Uzņēmums patērētājiem piedāvāja uzņēmuma ražoto fasēto dzeramo ūdeni (BIO ūdens) un citas preces (piemēram, uztura bagātinātājus, kosmētikas līdzekļus), tajā skaitā, slēdzot ar patērētājiem distances līgumus un veicot darbības, kas saistītas ar patērētāju likumīgo tiesību un līgumu izpildi.

PTAC atgādina, ka ar tā lēmumu tika aizliegta SIA Memory Water negodīgas komercprakses īstenošana, kas izpaudās kā maldinošas informācijas sniegšana par produkta BIO ūdens īpašībām un kvalitāti, kā arī maldinošas informācijas sniegšana par ūdens apstrādes tehnoloģiju un kvalitātes zīmi.

Tāpat lēmumā SIA Memory Water komercpraksē tika aizliegts izmantot arī normatīvajiem aktiem neatbilstošas veselīguma norādes.

Par minētajiem pārkāpumiem PTAC piemēroja SIA Memory Water soda naudu 15 000 eiro apmērā, tomēr uzņēmums šo lēmumu apstrīdēja tiesā, pieprasot to atcelt un atlīdzināt uzņēmumam mantisko kaitējumu 250 000 eiro apmērā.

Gan pirmās, gan otrās instances tiesa ir noraidījusi SIA Memory Water prasību atcelt PTAC lēmumu, piekrītot PTAC lēmumā secinātajam un atzīstot lēmumu par tiesisku.

Saistītie raksti

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Jaunākās Ziņas